ศาลอุทธรณ์ภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๙ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เอกสารแนบ