ศาลอุทธรณ์ภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบความคืบหน้าคดีศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


               ด้วยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้จัดทำระบบให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดี โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของคำพิพากษาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(ประกัน) ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตามลิ้งด้านล่างนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        www.appealsc.coj.go.th