ศาลอุทธรณ์ภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

11

               ด้วยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้จัดทำระบบให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดี โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของคำพิพากษาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(ประกัน) ว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตามลิ้งด้านล่างนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        www.appealsc.coj.go.th

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ